Begravelse eller kremasjon?

Ved en begravelse avsluttes seremonien med at kisten føres til graven, og senkes der.

Dersom det skal være kremasjon avsluttes seremonien med at kisten bæres ut i bårebilen, og fraktes til krematoriet. Kisten kremeres en av de første dagene etter seremonien, og urna fraktes til den aktuelle gravlunden. Her skal den settes ned i graven innen 6 måneder etter dødsfallet.

Vi anbefaler at pårørende tar kontakt med krematoriet for avtale om henting av urne.

Ved urnenedsettelsen kan pårørende velge å ha en privat sermoni, eller de kan kontakte kirkekontoret og avtale en sermoniell handling.

Valg av sermonitype

Vi hjelper dere med planlegging av sermoni uavhengig av livssyn, religion og tro.

Musikalske innslag, diktlesning, minnetaler, hilsener og visning av videoinnslag fra avdødes liv sette et personlig preg på seremonien. Bilde av avdøde i dødsannonsen eller på forsiden av programmet tas stadig oftere i bruk.

%d bloggere liker dette: