Stønad ved gravferd og båretransport fra NAV

NAV har en ordning for behovsprøvd gravferdsstønad og i enkelte tilfeller refusjon av transportkostnadene.

Hvor mye gravferdsstønad kan jeg få fra NAV?

Gravferdsstønaden er behovsprøvd. Det kan gis opptil kr. 24.734,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Om avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Vi orienterer nærmere om ordningen og kan på vegne av pårørende formidle søknad til NAV.

 

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 473 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Les mer på NAV sine nettsider.

%d bloggere liker dette: