Gravferdsstønad fra NAV

NAV har en ordning for behovsprøvd gravferdsstønad og i enkelte tilfeller refusjon av transportkostnadene.

Hvor mye gravferdsstønad kan jeg få fra NAV?

Gravferdsstønaden er behovsprøvd. Det kan gis opptil kr. 26 011,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Om avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Vi orienterer nærmere om ordningen og kan på vegne av pårørende formidle søknad til NAV.

%d bloggere liker dette: