Priser

Prisene er oppdatert 01.01.2020

Vare / tjeneste (Alle priser som er momspliktig er oppgitt inkl. mva.)Pris
Kister:
Kiste standard m/utstyr9600
Kiste ekstra lang samt ekstra bred10500
Kiste XXB13000
Kiste XXXBL15000
Bringing av tom kiste til Røyrvik/Grong1000/1200
Bringing av tom kiste til Namsskogan Omsorgssenter400
Annonser til lokalaviser: (Namdalsavisa, Trønder-Avisa, Helgeland)1500-3000
Sanghefter:
Startpris1500
Tillegg pr. stk.5
Til sermonien:
Kors med navneplate til gravsted0
Kondolanseprotokoll enkle ark25
Kondolanseprotokoll med stive permer375
Bilde med ramme til kondolansebord150
Lys, duk til minnebord0
Sang – ta direkte kontakt med Venche for pris.
Forberedelser:
Nedlegging i kiste980
Vask og stell av avdøde1000
Stell og nedlegging utvidet1900
Hygienetiltak150
Henting:
Henting ved hjemmedødsfall dagtid2100
Henting ved hjemmedødsfall kveld2700
Henting hjemmedødsfall helg3500
Hjemmekonferanse600
Syning:
Syning i bårerom ved Namsskogan Omsorgssenter dagtid600
Syning i bårerom ved Namsskogan Omsorgssenter kveld og helg900
Syning  i bårerom Trones kirke, dagtid900
Syning i bårerom Trones kirke, kveld og helg1200
Syning i bårerom Røyrvik kirke, dagtid1000
Syning i bårerom Røyrvik kirke, kveld og helg1300
Bistand sermoni:
En gravferdskonsulent ved seremoni1500
To gravferdskonsulenter ved seremoni2000
Bistand minnesamvær:
Assistanse i minnesamvær1200
To assistenter i minnesamvær1500
Administrasjonskostnader:
Byråets avgiftspliktige honorar / administrasjonskostnader2000
Byråets avgiftsfrie honorar2000-7000
Kjøring:
Startpris:700
Km. takst:17
Timepris:695
Ved kjøring i tidsrommet 16 – 08 tilkommer et tillegg på 50 % på timepris.
Ved kjøring på helg og høytid tilkommer et tillegg på 100 % på timepris
Transport over 20 km (egenandel transport NAV)2473
Transport kiste etter avtale
Transport kiste fra bårerom til Bjørhusdal kapell.1400
Transport kiste fra bårerom til Trones kirke.2200
Transport kiste fra Røyrvik Omsorgssenter til Røyrvik kirke samtidig med levering av ny kiste.500
Kremasjon:
Kremasjonsutgifter6261
Øvrig:
Katastrofepose sort m/håndtak800

%d bloggers like this: